Прашалник за мерење на задоволството на пациентите

Почитувани,

ЕНДОМАК стоматолошката клиника е секогаш заинтересирана да знае, и тоа, од различни аспекти, колку и дали сте задоволни од нашата пракса. Ве молиме дозволете си некоја минута и завршете го нашиот прашалник и опишете ни како се чувствувате после Вашата посета кај нас и нашата дадената стоматолошка услуга.

  1. Изгледот на нашите клиники
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  2. Пристапноста до нашите клиники
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  3. Хигиената во нашите простории
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  4. Приемот и односот на администраторот
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  5. Приемот и односот на стоматологот
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  6. Приемот и односот на стоматолошката сестра
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  7. Приемот и односот на забниот техничар
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  8. Возењето и односот на возачот
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  9. Снек Бар
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  10. Стерилноста на работното место
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  11. Пружаната стоматолошка услуга
  ОдличноЗадоволителноСредноЛошо
  12. Дали би се вратиле повторно кај нас
  ДаМожебиНе
  13. Дали би не препорачале на други
  ДаМожебиНе
  Дали мислите или имате некаква Ваша идеја со која би ни помогнале да ја подобриме нашата целокупна работа. Ве молиме опишeте подолу: